Publications

Held, J. Grön el från deponigas med låg metanhalt. Renewtec Report 011:2023

Held, J. et al. LFG Baltic – Challenges and opportunities with landfill gas in the Baltic Sea Region. Renewtec Report 009:2019

Held, J. The LFG Baltic project – Sweden.
REGATEC 2019 conference proceedings, ISBN 978-91-981149-5-9, Renewable Energy Technology International AB, 2019.

Tamosiunas, A., Aranowski, R. The LFG Baltic project – Lithuania/Poland.
REGATEC 2019 conference proceedings, ISBN 978-91-981149-5-9, Renewable Energy Technology International AB, 2019.

Held, J. Biomass Product Gas Reforming Solutions – BioProGReSs. Public version of the final report. Renewtec Report 007:2018, Renewable Energy Technology International AB, 2018.

Held, J. Utvärdering av ny metod för tryckprovning av volym upp till 24 m3. Renewtec Report 006.2017, Renewable Energy Technology International AB, 2017.

Innovative energy technology for a sustainable future